صفحه اصلی > تشکیلات و کارکنان 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر
1 غلامرضا امیدعلی سرپرست مدیریت اداری، مالی و پشتیبانی
2 عباس کاوه مریان رییس گروه فناوری اطلاعات
3 محسن عسگری مسئول امور مالی و پشتیبانی
4 محسن آزمون کارشناس مسئول امور اداری
5
حسین آزمون کارشناس فناوری اطلاعات
6 محمد حاج حسینی کهکی کارشناس مالی
7 علی گلسرخی کارشناس رفاه 
8 محمد سحری کارشناس امور  پشتیبانی
9 مرادعلی منصوریان متصدی دبیرخانه
10 جواد ولیخانی متصدی دبیرخانه

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم