صفحه اصلی > مدیر 

 

نام  و نام خانوادگی     : غلامرضا امیدعلی

پست سازمانی          : سرپرست مدیریت امور مالی و پشتیبانی

شماره تلفن تماس      : 37187111 (025)

آدرس پست الکترونیک : poshtibani@qom-mporg.ir

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم