صفحه اصلی > شرح وظایف 

 

شرح وظايف مدیریت امور مالی و پشتیبانی


1-     اجراي كليه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

2-     تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان.

3-     نظارت بر اجراي بودجه تفصيلي ابلاغ شده به سازمان.

4-     انجام كليه امور اداري سازمان از قبيل اجراي تشكيلات، ارزشيابي كاركنان، اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري، طبقه‌بندي مشاغل، صدور احكام، حضور و غياب، بازنشستگي و ساير امور مرتبط.

5-     همكاري و هماهنگي با واحد آموزش مركز و مديريت مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري براي تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌هاي آنان.

6-     بررسي و شناخت سيستم‌هاي موردنياز سازمان و همكاري با مركز توسعه سيستم‌ها و فناوري اطلاعات مركز براي راه‌اندازي و پشتيباني سيستم‌هاي طراحي شده و موردنياز سازمان.

7-     ايجاد پايگاه اطلاعاتي براي تمركز اسناد و مدارك اقتصادي و اجتماعي استان.

8-     سازماندهي، تقويت و تجهيز كتابخانه سازمان و ارايه خدمات موردنياز استفاده‌كنندگان.

9-     ارايه خدمات پشتيباني سخت‌افزاري به واحدهاي سازمان.

10-انجام كليه امور خدماتي و رفاهي در سازمان با هماهنگي و همكاري امور منابع انساني و پشتيباني مركز.

 

 

 

 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم